ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมประจำปีบริหาร 2565-2567 Thai Hotel South - Facebook วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมประจำปีบริหาร 2565-2567 ณ...
ประชุมเชิงปฎิบัติการ

ประชุมเชิงปฎิบัติการ

สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน Thai Hotel South - Facebook วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 คุณศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และคุณสุรฉัตร เอี๋ยวสกุล...
คุยให้เคลียร์เรื่องวัคซีน

คุยให้เคลียร์เรื่องวัคซีน

คุยให้เคลียร์เรื่องวัคซีน Covid-19 งานเสวนาออนไลน์เรื่องควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนสำหรับภาคธุรกิจโรงแรม ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. “หนทางที่จะลดการระบาดของโรคโควิด-19” หนีไม่พ้นที่จะต้องฉีดวัคซีนเรื่องควรรู้ วัคซีน Covid-19 :...
เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ท่านผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเฟส 3 เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอัพเดทและศึกษารายละเอียดที่นี่ ประกาศ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3”ท่านผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ”เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1 และเฟส 2 ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเฟส...
ประชุมประจำเดือนเมษายน

ประชุมประจำเดือนเมษายน

สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ จัดประชุมประจำเดือนเมษายน อัพเดทสถานการณ์โควิด การติดตามผลการฉีดวัคซีน Thai Hotel South - Facebook สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้จัดประชุมประจำเดือนเมษายน อัพเดทสถานการณ์โควิด การติดตามผลการฉีดวัคซีน...