ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมประจำปีบริหาร 2565-2567 Thai Hotel South - Facebook วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมประจำปีบริหาร 2565-2567 ณ...
ประชุมเชิงปฎิบัติการ

ประชุมเชิงปฎิบัติการ

สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน Thai Hotel South - Facebook วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 คุณศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และคุณสุรฉัตร เอี๋ยวสกุล...