THA – Digital Bootcamp #4

Maximise Online Booking Performance
Thai Hotel South - Facebook

เราขอขอบคุณท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนา THA Digital Bootcamp @ChiangMai กับเราในครั้งนี้

โดยวัตถุประสงค์ของงานถูกจัดขึ้นเพื่อที่จะสามารถให้โรงแรมได้เพิ่มการจองโดยตรงและเพิ่มผลกำไรในระยะยาว โดยเราได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกได้แก่:

– นวัตกรรมการเชื่อมต่อของระบบบริหารจัดการโรงแรมสมัยใหม่ เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัด
– การเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ของคุณให้สูงสุด
– เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการชําระเงินออนไลน์ของโรงแรม
– สร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดการโฆษณาแบบหลายช่องทาง (Google, Facebook, Tiktok และอื่นๆ)

โดยเราได้เลือกหัวข้อที่มีความสำคัญในขณะนี้สำหรับธุรกิจการโรงแรม และจะเน้นไปที่การตลาดยุคดิจิตัลและวิธีการเพิ่มประสิทธิผลการจองออนไลน์ในระยะยาว เราหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับคุณ

หากคุณมีความสนใจในงานสัมมนาครั้งถัดไปของเราสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เฟสบุ๊ค @WebConnection หรือ @WebConnectionThailand ขอบคุณที่มาเข้าร่วมงานกับเราและเราหวังว่าจะได้เจอคุณอีกในครั้งต่อๆไป

หากคุณต้องการดูหรือทบทวนข้อมูลจากงานสัมมนา เราได้รวบรวมสไลด์ทั้งหมดไว้ที่นี่: https://bit.ly/3NedAyH

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอของคุณ จะช่วยให้การจัดงานในอีกครั้งหน้าได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น: https://bit.ly/3IHq6Ek

ดูภาพจากอัลบัม: https://bit.ly/3OZECeC

Speakers & Key Takeaways

เราขอขอบคุณท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนา THA Digital Bootcamp @ChiangMai กับเราในครั้งนี้

โดยวัตถุประสงค์ของงานถูกจัดขึ้นเพื่อที่จะสามารถให้โรงแรมได้เพิ่มการจองโดยตรงและเพิ่มผลกำไรในระยะยาว โดยเราได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกได้แก่:

– นวัตกรรมการเชื่อมต่อของระบบบริหารจัดการโรงแรมสมัยใหม่ เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัด
– การเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ของคุณให้สูงสุด
– เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการชําระเงินออนไลน์ของโรงแรม
– สร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดการโฆษณาแบบหลายช่องทาง (Google, Facebook, Tiktok และอื่นๆ)

โดยเราได้เลือกหัวข้อที่มีความสำคัญในขณะนี้สำหรับธุรกิจการโรงแรม และจะเน้นไปที่การตลาดยุคดิจิตัลและวิธีการเพิ่มประสิทธิผลการจองออนไลน์ในระยะยาว เราหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับคุณ

หากคุณมีความสนใจในงานสัมมนาครั้งถัดไปของเราสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เฟสบุ๊ค @WebConnection หรือ @WebConnectionThailand ขอบคุณที่มาเข้าร่วมงานกับเราและเราหวังว่าจะได้เจอคุณอีกในครั้งต่อๆไป

หากคุณต้องการดูหรือทบทวนข้อมูลจากงานสัมมนา เราได้รวบรวมสไลด์ทั้งหมดไว้ที่นี่: https://bit.ly/3NedAyH

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอของคุณ จะช่วยให้การจัดงานในอีกครั้งหน้าได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น: https://bit.ly/3IHq6Ek

ดูภาพจากอัลบัม: https://bit.ly/3OZECeC

 

 

สัณห์สินี ราสปิอองชา
HotelTime Solutions
Senior Sales Representative – Thailand

1. AUTOMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการทํางานรูปแบบอัตโนมัติเพื่อยกระดับ และเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจ ให้ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัล
2. DIGITAL TRANSFORMATION
การปรับตัวด้วยการเปลี่ยนผ่านสุ่ความเป็นดิจิทัลเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปสอดรับกับวิถีใหม่
3. API – GAME CHANGERS
วางกลยุทธ์ในการบูรณาการ การจัดสรรทรัพยากรทางเทคโนโลยเพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สำคัญขององค์กร
4. THE RIGHT HOTEL TECH
เข้าใจข้อพิจารณาสำคัญในการเลือกใช้เทคโนโลยที่ใช่ และเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะธุรกิจของคุณ

 

 

เปมิกา ณ นคร
RateGain
Country Manager – Thailand & Vietnam

1. วิธีเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ของคุณให้สูงสุด
2. ใช้ chanel manager เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์
3. ดำเนินการตามแผน
4. เพิ่มรายได้ด้วยช่องทางที่เหมาะสม
5. ปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้เหมาะเพื่อการตลาดที่ดี

 

 

กรรณ เกตุนิ่ม
Web Connection
Director of Revenue & Business Development

1. กลยุทธ์การสร้างแบรนด์เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เนื่องจากช่วยลดต้นทุนต่อการจองและลดการพึ่งพาช่องทางการขายที่มีต้นทุนสูง
2. กลุ่มเป้าหมายมีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความสนใจและช่วงเวลา แพลตฟอร์มการทำโฆษณาที่ดีจะช่วยให้การย้ำเตือนแบรนด์ทำได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในต้นทุนที่ต่ำกว่า
3. ธุรกิจโรงแรมมีกลุ่มเป้าหมายที่กว้าง ทั้งในแง่ของที่ตั้งและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือโฆษณาที่ดีจะช่วยให้การขยายขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายและการบริหารงบประมาณเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
4. สิ่งสำคัญพื้นฐานที่ควรทำก่อนการลงทุนโฆษณา คือการมีเว็บไซต์ที่มีคุณภาพและระบบการจองห้องพักที่มีประสิทธิภาพเพียงพอตามความต้องการใช้งาน