สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้จัดประชุมประจำเดือนเมษายน อัพเดทสถานการณ์โควิด การติดตามผลการฉีดวัคซีน การเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมประจำปีและกิจกรรมต่างๆ …

read more