กรรมการบริหารสมาคม

ปรึกษาหารือพูดคุยการโปรโมทผ่าน Social Media ของจีน กับบริษัท Smart Order
Thai Hotel South - Facebook

วันที่ 7 เมษายน 2566 สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ โดยกรรมการบริหารสมาคม ได้ปรึกษาหารือพูดคุยการโปรโมทผ่าน Social Media ของจีน กับบริษัท Smart Order ณ .ร้าน Picko Cafe สะพานหิน