ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ให้ข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวด้านต่างๆกับสมาชิก
Thai Hotel South - Facebook

วันที่ 30 มีนาคม 2566 สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 มีการบรรยาย ให้ข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวด้านต่างๆให้กับสมาชิกสมาคม ณ​ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน