สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้

จัดประชุมการจัดงาน Andaman Hotelier ประจำปี 2566
Thai Hotel South - Facebook

วันที่ 7 เมษายน 2566  คุณศึกษิต  สุวรรณดิษฐกุล  นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้  ได้เป็นประธานการจัดประชุมการจัดงาน Andaman Hotelier ประจำปี 2566 ณ Pikgo Cafe สะพานหิน

ขอขอบคุณสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง  สมาคมโรงแรมภูเก็ต  ครัวเชฟจิตอาสา  F/B Phuket Andaman  บริษัท Yakyai Media & Organizer จำกัด  ที่ได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง