สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมประจำปีบริหาร 2565-2567
Thai Hotel South - Facebook

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมประจำปีบริหาร 2565-2567 ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต