คุยให้เคลียร์เรื่องวัคซีน Covid-19

งานเสวนาออนไลน์เรื่องควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนสำหรับภาคธุรกิจโรงแรม
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

“หนทางที่จะลดการระบาดของโรคโควิด-19” หนีไม่พ้นที่จะต้องฉีดวัคซีน
เรื่องควรรู้ วัคซีน Covid-19 : สำหรับภาคธุรกิจโรงแรม
กับงานเสวนาออนไลน์ “คุยให้เคลียร์เรื่องวัคซีน Covid-19”
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
(บรรยายภาษาไทย)

ฟังคำแนะนำ พูดคุยจากประสบการณ์ตรง
โดยวิทยากร

🔹 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กำธร มาลาธรรม
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี / นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

🔹 คุณก้องศักดิ์ คู่พงศกร
นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้

ดำเนินรายการโดย คุณบุณฑริก กุศลวิทย์ ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทย
ผ่านทาง Facebook : Thai Hotels Association, ZOOM

ลงทะเบียน “เพื่อเข้าร่วมรับฟังและรับข้อมูลประกอบการเสวนา”
ได้ที่ 👉 https://forms.gle/3XAJipi9VWjPRNgx9
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สมาคมโรงแรมไทย 02 282 5277