12:20 PM

แนวโน้มตลาดยุโรปตะวันออกในพื้นที่ท่องเที่ยวอันดามัน

แนวโน้มตลาดยุโรปตะวันออกในพื้นที่ท้องเที่ยวอันดามัน

แนวโน้มตลาดยุโรปในพื้นที่ท่องเที่ยวอันดามัน

Thailand Balloon Music Festival

ขอเชิญเที่ยงาน Thailand Balloon Music Festival ระหว่างวันที่ 14-17 เมษายน 2559 ณ สนาม Phuket Paradise Park ข้างโรงเรียนนานาชาติบริติส จภูเก็ต

Balloon

Calendar

Conitions

หลักสูตร “การจัดการระดับสูง” รุ่น AMPX

การอบรมหลักสูตร การจัดการระดับสูง

ใบสั่งซื้อ

หลักสูตร AMPX

จดหมายเชิญ AMPX

วันธรรมดาน่าเที่ยว

ขอเรียนเชิญร่วมงานวันธรรมดาน่าเที่ยวในวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมสิริกิติต์ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในวันธรรมดาและให้มีนักท่องเที่ยวไหลเวียนกัน

ขอเรียนเชิญร่วมงานวันธรรมดาน่าเที่ยว

ใบสมัครวันธรรมดาน่าเที่ยว

รายละเอียดวันธรรมดาน่าเที่ยว

ขอนำเสนอนักศึกษาฝึกงานต่างชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับโรงแรมที่สนใจต้องการนักศึกษาฝึกงานต่างชาติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

Download PDF

Occupancy for Phuket รวม 2016

 รายงานๅOccupancy ประจำเดือนมกราคม และ กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download PDF

 Download PDF

Download PDF

Download PDF

นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและผลิตภัณฑ์แอลอีดี

พื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี LED และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ทางคณะผู้จัดงานฯ จึงได้กำหนดการจัดงานสัมมนา

“ทิศทางพลังงานไทยกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและผลิตภัณฑ์แอลอีดี” ขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งท่านจะได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเกิดประโยชน์และการพัฒนาอุตสาหกรรมของท่านได้  ทั้งนี้หากท่านสนใจเข้าร่วมสัมมนาท่านสามารถ

กรอกใบตอบรับและส่งกลับมายังอีเมลหรือ Fax ตามที่เอกสารได้แจ้งไว้